RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs ofert cenowych na prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej w Pacanowie

05.10.2012

 Na podstawie § 5 Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy w Pacanowie
z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych
za korzystanie z pomieszczeń w obiektach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Pacanów: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Ogłaszam

konkurs ofert cenowych na prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Pacanowie ul. Karska 3 w okresie od dnia 13.10.2012 r. do dnia 13.10.2015 r.

§ 1

Ofertę na prowadzenie sklepiku szkolnego mogą złożyć podmioty gospodarcze
i osoby fizyczne.

§ 2
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy /nazwisko i imię osoby, która chce prowadzić sklepik.
2. Dane kontaktowe,: adres, telefon, e-mail.
3. NIP, REGON, a w przypadku osoby fizycznej NIP i PESEL.
4. Oświadczenie o niezaleganiu w płatności składek ZUS i podatku dochodowego
lub w przypadku firm podatku VAT.
5. Cenę brutto za wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego /miesiąc,
uwzględniającą opłaty za media (ogrzewanie, energia, woda, ścieki).

§ 3

Zastrzega się, iż asortyment sklepiku powinien składać się ze zdrowej żywności n.p. nie może zawierać: produktów zawierających sztuczne barwniki, chipsów, słodkich gazowanych
napojów itp.

§ 4

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 11.10.2012 r. do godz. 15.00.

§ 5

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2012 r. o godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.

§ 6

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która będzie zawierała najwyższą kwotę
za wynajem pomieszczenia/ miesiąc.

§ 7
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły w godz.7.00- 15.00 lub pod numerem telefonu 41 3765101.

dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Stańczyk


Wynik postępowania:

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Pani Barbary Nawrot - zam. Pacanów.
Oferta spełnia określone wymagania, w związku z powyższym zawarto umowę na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Opublikował: Dawid Kondek
Publikacja dnia: 05.10.2012

Dokument oglądany razy: 3778
« inne aktualności