RSS
A A A
SmodBIP

Rozstrzygniecie przetargu w cz. 2 i 3 (O.271.1.2018)

22.11.2018

Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu w projekcie „Nowoczesna szkoła” (ogłoszenie nr 643125-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.) prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej Ustawy PZP) w trybie przetargu nieograniczonego o całkowitej wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Publikacja na stronie BIP/przetargi/zakończone:


http://bip.sppacanow.nazwa.pl/index.php?id=214&p=7

Opublikował: Stanisław Stańczyk
Publikacja dnia: 22.11.2018

Dokument oglądany razy: 61
« inne aktualności